Koordynacja powierzonego personelu

Możesz zaufać naszemu doświadczeniu. Znamy z doświadczenia potrzeby pracowników, pomagamy pokonać bariery językowe i jesteśmy przygotowani na wszelkie wymagania codziennego życia. Mamy zespół koordynatorów mówiących po polsku, niemiecku oraz ukraińsku którzy mogą zorganizować nie tylko wejście do firmy, ale także drobiazgi życia codziennego dla powierzonych im pracowników, np.

  • Rekrutację i przygotowanie dokumentacji kadrowej,
  • Szkolenia oraz instruktaż, dotyczący bezpieczeństwa pracy w miejscu pracy,
  • Ocena wydarzeń lub incydentów w Twojej firmie,
  • Wypełnianie formalności urzędowych w miejscu zamieszkania,
  • Wspieranie pracowników w kontaktach z wszelkimi instytucjami,
  • Organizacja i towarzyszenie podczas wizyt u lekarza / firmowym badaniom lekarskim.